Shromáždění 4.11.2019 schválilo v plánu oprav výměnu HDV elektroinstalace !

Výměna hlavních rozvodů ve společných částech domu, dále výměna jističů a instalace nových elektroměrových rozvaděčů na chodbách je pro výbor v plánu oprav prioritou č.1. Jedná se o bezpečnost v našem domě a stav elektroinstalace je opravdu kritický. Jen pouhý fakt, že hlavní rozvody, jističe a skříně jsou původní, tzn.počátek 70 let 20.století hovoří samo za sebe. Již v zápise ze shromáždění v roce 2014 je konstatováno, že rozvody elektroinstalace jsou na konci své životnosti. Výměna elektroinstalace je na místě i z důvodu, že v roce 2020 nás čeká po 5 letech její revize.

Současný špatný stav elektroinstalace společných prostor je podložen již zápisem ze shromáždění v roce 2014, dále revizní zprávou již z roku 2015 a konečně prohlídkou elektromontážních firem, které jsou smluvními partnery PRE.

 

 

Dne 12.2. 2020 zahajujeme výběrového řízení na dodavatele výměny a modernizace elektroinstalace (HDV,osvětlení,domácí telefon).
Do výběrového řízení zařazeni uchazeči, se kterými proběhla konzultace a zúčastnili se předběžné prohlídky domu za účasti členů výboru.
Výběrové řízení proběhne na základě vypracované projektové dokumentace a zadávací dokumentace pro výběrové řízení.

Termín předložení nabídek do 26. 2. 2020 – 18.00 hodin
Plánovaný termín zahájení realizace – březen 2020

Oslovení uchazeči, kteří jsou zařazeni do výběrového řízení:
PREměření, a.s.
ELEKTRO – ULDRICH spol. s r.o.
TRUCOM ELEKTROINSTALACE s.r.o.
TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 26.2.2020 se členové výboru sešli ohledně zhodnocení průběhu výběrového řízení. Ke dni 26.2.2020 byly doručeny výboru pouze nabídky od firem ELEKTRO – ULDRICH spol. s r.o. a TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o. , což výbor považoval za nedostatečné.  Firma PREměření, a.s. z kapacitních důvodů požádala o odložení podání nabídky s tím, že má vážný zájem o tuto zakázku.  Bylo rozhodnuto,že proběhne 2.kolo výběrového řízení, do kterého budou zařazeny firmy s již dodanými nabídkami, firma PREměření, a.s. a dále že výbor osloví další minimálně 3 uchazeče pro účast ve výběrovém řízení.  Pro účast ve 2.kole bylo osloveno dalších pět uchazečů a to M & M ELSTAV, s.r.o., Abexa s.r.o. , Skanska a.s.(divize Výroba technologické oblasti), ELMONTA, s.r.o. a Elbrain s. r. o. Termín předložení nabídek byl pro 2.kolo výběrového řízení stanoven na 13.3. 2020 do 18.00 hodin.

Výbor vyhodnotil předložené nabídky uchazečů na zasedání, které proběhlo dne 30.3.2020. Nadále pokračovala jednání pouze se dvěma uchazeči a to firmou Abexa s.r.o. a ELEKTRO – ULDRICH spol. s r.o.

Pro realizaci byla vybrána firma ELEKTRO – ULDRICH spol. s r.o. , jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

 

Finálně domluvený rozsah výměny elektroinstalace s dodavatelem v základních bodech:
1. Připojení na distribuční skříň na fasádě pod vstupní rampou a hlavní rozvod v suterénu k šachtám
2. Osazení a vystrojení nových elektroměrových skříní na chodbách ( v hlavní vstupní části budou ve všech podlažích skříně pouze po jedné straně-trojdům)
3. Hlavní svislé rozvody a propojení skříní v jednotlivých podlažích
4. Přípojky silnoproudu a domácího telefonu do všech bytů a uložení rozvodů v chodbách do stávajících lišt pod stropem
5. Osazení nových LED osvětlovacích těles a pohybových čidel s úpravou na možnost osazení do podhledů pokud toto schválí shromáždění
6. Osazení nových domácích telefonů ve všech bytech
7. Osazení nového zvonkového tabla u vstupu do domu s napojením na elektromechanický zámek
8. Rozvody firmy VODAFONE a CETIN k jednotlivým bytům.

 

Zahájení realizace je naplánováno na termín 27.7.2020 


Výměna jištičů s vyšší kapacitou - nabídka pro vlastníky

V rámci realizace výměny elektroinstalace v domě, která začne 27.7.2020 bude provedena standardně výměna hlavních jističů pro byty na chodbách za jističe se stejnou kapacitou.  Pro zájemce o instalaci jističů s vyšší kapacitou je tato možnost domluvena s firmou Elektro-Uldrich s.r.o.  Podmínkou je, že každý vlastník musí předložit povolení k navýšení od PRE a.s., které si sám zajistí.

Instalace audio domácích telefonů

V rámci realizace výměny elektroinstalace budou standardně instalovány  tyto audiotelefony se sluchátkem :

 

Nabídka videotelefonů

V rámci realizace výměny elektroinstalace si mohou zájemci zažádat o instalaci videotelefonu, kterou provede rovněž firma Elektro-Uldrich s.r.o. Vlastník doplatí rozdílovou cenu mezi audio telefonem a videotelefonem.

Nabídka videotelefonů: 

Videotelefon bez sluchátka s integrovaným Wi-Fi portem a bránou pro předávání video hovorů od vstupního panelu přes internet na smartphony a tablety vybavené aplikací Comelit APP:

®2017, L.S. Konzult