Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Stránky našeho společenství u správce : >>>klikněte si na obrázek

Pro vlastníky, kteří mají zájem kromě stránek našeho společenství na adrese www.hurbanova1305.cz navštěvovat i stránky u našeho správce (OptimCare s.r.o.) jsme zřídili možnost přístupu do webového portálu OPTIM.

Vzhledem k tomu, že OptimCare spustil tento nový systém webového portálu OPTIM, je nutná registrace nejen novými uživateli, ale i těmi stávajícími. Pro stávající uživatele platí pro přihlášení emailová adresa (dále Email), kterou se přihlašovali doposud.

Postup pro stávající uživatele:
1. Proveďte Registraci uživatele na portálu OPTIM s Emailem, který máte již registrován.
2. Následně Vám bude na tento Email zasláno heslo pro přístup do portálu.
3. Po této registraci se již přihlašujte stávajícím mailem a zaslaným heslem.

 

Postup pro nové uživatele:
1. Zašlete na adresu výboru vybor@hurbanova1305.cz emailovou adresu, kterou chcete používat pro přístup do webového portálu OPTIM, spolu se jménem a číslem bytu vlastníka pro identifikaci.
2. Emailová adresa, která tvoří uživatelské jméno, bude registrována u správce a ten povolí přístup na stránky.
3. Bude Vám doručena oznámení, že vaše emailová adresa byla registrována u správce.
4. Proveďte Registraci uživatele na portálu OPTIM s emailovou adresou, kterou máte již nyní registrovánu.
5. Bude Vám následně zasláno heslo pro přístup do portálu OPTIM.
6. Po této registraci se již přihlašujte stávající emailovou adresou a zaslaným heslem.

Každý vlastník bude mít přístup pouze pomocí jednoho účtu !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 2. až 16. 2. 2024 - Kontrola plynovodu

Ve dnech 12. 2. až 16. 2. 2024 proběhne v našem domě kontrola plynového zařízení.

S ohledem na zajištění zákonných požadavků a co nejvyšší úrovně bezpečnosti v našem domě, je nezbytné provést kontrolu všech plynových rozvodů ve společných částech až po uzávěry pro jednotlivé byty, tedy i v bytech s odpojenými plynovými přípojkami.

Kontrolu provede revizní technik p. Aleš Dušek, tel. 602 311 047.

Prosíme o zpřístupnění bytů v těchto časových intervalech:
12. 2. 2024, 16:00 - 18:30 hodin
-byty č. 1 - 31

13. 2. 2024, 16:00 - 18:30 hodin
-byty č. 32 - 76

14. 2. 2024, 16:00 - 18:30 hodin
-byty 77 - 121

15. 2. 2024, 15:30 - 17:45 hodin
-byty 122 - 166

16. 2. 2024, 15:00 - 17:00 hodin
-byty 167 - 209

 

10.1.2023 - Kontrola plynovodu

V domě proběhne v terímu 16. - 20.1.2023 kontrola plynovodu. Žádáme vlastníky,či uživatelé bytů o jejich zpřístupnění v níže uvedených termínech:
Pondělí 16.1. 16.30 - 18.30 hod    byty č. 1 - 31
Úterý 17.1. 16.30 - 18.30 hod      byty č. 32 - 76
Středa 18.1. 16.30 - 18.30 hod    byty č. 77 - 121
Čtvrtek 19.1. 15.30 - 17.30 hod   byty č. 122 - 166
Pátek 20.1. 16.00 - 18.00 hod      byty č. 167 - 209

 

6.11.2022 - POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná v pondělí, 21. 11. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře Modrého Pavilonu(Štúrova 1282, 142 00 Praha 4, vchod po schodech v podloubí k Městské knihovně).
Prezence bude probíhat již od 17:30hodin!!!

Program shromáždění:

1. Prezence, hlasování shromáždění o hlasovací firmě JS Hlasování s.r.o.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a moderátora
3. Úvodní zpráva o činnosti výboru, informace o realizaci Plánu oprav a hospodaření, schválení zprávy o
hospodaření společenství a účetní závěrky za rok 2021
4. Rozpočet na rok 2023 (plán hospodaření, plán oprav) 
5. Schválení zvýšení záloh na služby poskytované společenstvím pro rok 2023 v návaznosti na předpokládaný růst cen dodavatelů energií a služeb (teplo, voda, elektřina, svoz odpadu)
6. Volba nového člena výboru - obsazení uvolněného místa po Marku Rodovi Ing. Tomášem Javorkem
7. Diskuze
8. Závěr

 

23.8.2022 - Chemické čištění - informace pro vlastníky a uživatelé bytů

Ve dnech 19. 9. - 27. 9. 2022 bude v domě probíhat chemické čištění topného systému, a to vždy od 8 hod do cca 16 hod. Čištění bude realizováno z nebytových prostor v suterénu po jednotlivých stoupačkách. Pracovníci dodavatelské společnosti Finex technology s.r.o. nepotřebují vstupovat do bytů a není nutná přítomnost uživatelů bytů v době čištění.
Je nutné, aby uživatelé bytů měli v době zahájení čištění zcela otevřené termohlavice u všech radiátorů v bytě. Jen tak může dojít k efektivnímu vyčištění topného systému.

Čištění bude sice prováděno po zahájení topné sezóny, ale ještě před očekávanou plnou dodávkou topné vody do systému. Po ukončení prací na jednotlivých stoupačkách budou uživatelé vyrozuměni pro možnost opětovné regulace pomocí termohlavic. V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat v průběhu čištění pracovníky dodavatelské společnosti či výbor SVJ.

 

20.6.2022 - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP.1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na zasedání výboru Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 (dále jen „Společenství“) svolané na úterý, 28. 6. 2022 od 18:00 hodin do klubovny, ve 14. patře na adrese Hurbanova 1305, Praha 4 - Krč, PSČ 142 00.

Program zasedání výboru:
1. Vyhodnocení průběhu a uzavření výběrových řízení – chemické čištění topné soustavy a oprava vstupní pergoly
2. Rekapitulace dosud provedených prací z Plánu oprav pro rok 2022
3. Časový plán dalších prací z Plánu oprav pro rok 2022
4. Vyvážení a regulace topné soustavy v domě
5. Účetní,ekonomické a právní informace pro vlastníky
6. Různé
7. Diskuze

 

8.6.2022 - Nedoplatky a přeplatky z vyúčtování za rok 2021

Připomínáme vlastníkům, že k 30. 6. 2022 jsou splatné nedoplatky z vyúčtování 2021.
Pokud jste tak doposud neučinili a máte za rok 2021 nedoplatek, žádáme Vás o jejich zaplacení na účet SVJ.
Číslo účtu a variabilní symbol pro platbu naleznete na svém vyúčtování, které jste obdrželi na konci dubna 2022.

Těm, kterým za rok 2021 vznikl přeplatek, bude vyplacen nejpozději 29. 6. 2022.

 

 

23.5.2022 - Internetové připojení k optické síti CETIN

V našem domě bylo dokončeno napojení na optickou sít CETIN. V této síti nabízí své služby (internet, televize) smluvní poskytovatelé. Můžete si vybrat z více než 20 poskytovatelů v pevné síti CETIN a tedy téměř ze 100 různých služeb, balíčků a akčních nabídek.

Ověření dostupnosti připojení: Zde
Další informace a kontakty na jednotlivé poskytovatele služeb naleznete na adrese: zrychlujemecesko.cz

Důležité upozornění:
Ohledně zajištění služeb se obracejte na vybraného poskytovatele, který zařídí vše potřebné. Výbor již toto nezařizuje!
Napojení do bytů se provede z krabičky umístěné nad dveřmi ze strany chodby přes stěnu do bytu. V této krabičce má každý byt ukončen optický kabel.

 

 

4.5.2022 - Sdělení p.Marka Roda k odstoupení z funkce člena výboru

Vážení vlastníci a sousedé,
dovoluji si poděkovat všem vlastníkům, kteří svým zájmem o společný majetek podpořili výbor v jeho úsilí o zlepšení stavu společných prostor.
Především ale děkuji stávajícím členům výboru za obětavost a nadšení, s jakými pracovali a pracují na našem společném díle. Spolupráce v rámci výboru byla perfektní. Díky této nelehké každodenní práci a komunikaci se podařilo realizovat mnoho důležitého, co jsme se usnesli a řadu dalších věcí navíc. Dům opět začal vyhlížet, jako důstojné místo k žití.
Mých sil a práce je ale nyní potřeba jinde a proto jsem nucen po třech letech práci ve výboru ukončit.

Vše dobré přeje

Marek Rod

 

4.5.2022 - Volba předsedy výboru

Na zasedání dne 30.4.2022 výbor projednal odstoupení p. Marka Roda z funkce člena výboru a taktéž z funkce jeho předsedy.  Na tomto zasedání výbor zvolil nového předsedu a projednal kooptaci nového člena. 

 

2.5.2022 - Vyúčtování za rok 2021

Vážení vlastníci,
v souladu s ustanovením čl. 8 odst. 8 stanov našeho Společenství Vám bylo dne 29. 4. 2022 doručeno vyúčtování záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a na úhradu nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek za kalendářní rok 2021, a to do Vašich poštovních schránek či na emailové adresy..
Ve smyslu téhož ustanovení stanov počíná dnešním dnem běžet 30 denní lhůta na uplatnění námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Po uplynutí této lhůty již vyúčtování reklamovat nelze. Námitky uplatňujte přímo u správce, společnosti OptimCare s.r.o.
Nedoplatky z vyúčtování, stejně tak, jako přeplatky z něj, jsou splatné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení vyúčtování, tj. dne 29. 6. 2022.

 

23.3.2022 - Probíhající práce v domě

Dne 23.3.2022 zahájila firma WILAN práce na rozšíření kamerového systému. Práce potrvají do 31.3.2022.
Dále v domě od 14.3.2022 probíhají práce na výměně krytiny na dvou domovních schodištích a průběžně s tím zednické opravy stěn a schodů. V navaznosti na toto budou probíhat malířské práce a nátěry.
Uvedené práce jsou součástí plánu oprav na rok 2022.

  

21.1.2022 - Kontrola plynovodu

V domě proběhne v terímu 24. - 26.1.2022 kontrola plynovodu. Žádáme vlastníky,či uživatelé bytů o jejich zpřístupnění v níže uvedených termínech:

24.1. 16.30 - 18.30 hod byty č. 1 - 76
25.1. 16.30 - 18.30 hod byty č. 77 - 166
26.1. 16.30 - 18.30 hod byty č. 167 - 209

 

10.11.2021 - Důležité upozornění pro průběh shromáždění

Při konání Shromáždění dne 16.11.2021 bude nutné dodržovat následující:
• Zákaz účasti člověka, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19
• Povinnost použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor,
po celou dobu konání akce.
• Prokázat se jednou z následujících podmínek:

1. Negativním PCR testem starým nejvýše 72 hodin
2. Negativním antigenním testem starým nejvýše 24 hodin
3. Aplikací očkování proti covidu-19, přičemž od podání dávky vakcíny
(druhé u dávkových, první u jednodávkových) musí uplynout nejméně 14dní
4. Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dní přede dnem konání akce

 

28.10.2021 - POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na shromáždění vlastnků, které se koná v úterý, 16. 11. 2021 od 18:00 hodin do zasedací místnosti v 1. patře Modrého Pavilonu(Štúrova 1282, 142 00 Praha 4, vchod po schodech v podloubí k Městské knihovně).
Prezence bude probíhat již od 17:30hodin!!!

Program shromáždění:
1. Prezence, hlasování shromáždění o hlasovací firmě JS Hlasování s.r.o.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a moderátora
3. Úvodní zpráva o činnosti výboru, informace o hospodaření a údržbě domu, schválení zprávy o hospodaření společenství a účetní závěrky za rok 2020
4. Rozpočet na rok 2022 (plán hospodaření, plán oprav) - hlasování o rozpočtu 
5. Schválení zvýšení záloh na služby poskytované společenstvím pro rok 2022 v návaznosti na předpokládaný růst cen dodavatelů energií (teplo, voda, elektřina)
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

 

16.6.2021 - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP.1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na zasedání výboru Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 (dále jen „Společenství“) svolané na středu, 23. 6. 2021 od 19:00 hodin do klubovny, ve 14. patře na adrese Hurbanova 1305, Praha 4 - Krč, PSČ 142 00.

Od 18:30 do 18:45 hodin bude zasedání výboru v suterénu domu u velkých výtahů předcházet:

Předání opravené místnosti „Kočárkárna“ do užívání vlastníkům, popřípadě uživatelům bytů, kteří o to projeví zájem a seznámení s podmínkami užívání.


Program zasedání výboru:
- od 19:00 hodin -

1. Vyhodnocení průběhu dosud realizovaných prací z Plánu oprav na rok 2021
2. Seznámení s dalšími pracemi a opravami pro rok 2021
3. Informace výboru k probíhajícím právním kauzám a ekonomické situaci
4. Projednání nezbytných oprav v bytech po provedené kontrole plynového zařízení
5. Současný a výhledový stav internetového připojení v domě
6. Webové stránky provozované správcem a jejich změny
7. Plán na shromáždění společenství vlastníků v roce 2021
8. Provádění úklidu v domě
9. Realizace posezení v prostoru bývalých klepadel - MČ P4
10. Diskuze

 

30.4.2021 - Informace o provedeném vyúčtování za rok 2020

V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 8 stanov našeho Společenství Vám bylo dnešního dne doručeno vyúčtování záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a na úhradu nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek za kalendářní rok 2020, a to do Vašich poštovních schránek.
Ve smyslu téhož ustanovení stanov počíná dnešním dnem běžet 30 denní lhůta na uplatnění námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Po uplynutí této lhůty již vyúčtování reklamovat nelze. Námitky uplatňujte přímo u správce, společnosti OptimCare s.r.o.
Nedoplatky z vyúčtování, stejně tak, jako přeplatky z něj, jsou splatné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení vyúčtování, tj. dne 30. 6. 2021.


2.4.2021 - Výměna elektroinstalace v domě - 2.etapa

Od 6.4. do 8.6.2021 bude v domě probíhat 2.etapa výměny elektroinstalace.
Tato 2.etapa se nikterak nedotkne elektroinstalací pro byty, společných hlavních chodeb v nadzemních podlažích a nedojde k žádným provozním omezením v těchto částech.

Silnoproudé rozvody budou v rámci 2.etapy vyměněny v těchto společných částech domu:
- chodby u sklepních kójí a nebytových místností v 1.PP (suterén)
- nebytové místnosti kromě sklepních kójí v 1.PP
- sušárny, úklidové komory a místností původních shozů pro odpad
- chodby u bytů v mezipatrech
- hala a místnost ve 14.patře
V rámci této etapy bude nově provedeno napojení osvětlovacích těles u obou schodišť.

Pro realizaci byla vybrána firma Ing. Tomáš Vencovský ,Patočkova 1632 /55, Praha 6, IČ: 76626661.

 

23.3.2021 - Zavírání vstupních dveří, skladování předmětů na chodbách

Vážení obyvatelé domu,

v minulých dnech bylo opakovaně zjištěno znečištění společných prostor našeho domu v důsledku pohybu nežádoucích osob.

V rámci přecházení vzniku škod na majetku nás všech Vás tímto žádáme o důsledné zavírání vstupních dveří do domu a nevpouštění cizích osob do objektu.

Současně s tímto si Vás dovolujeme upozornit, že ve smyslu čl. IV. odst. 12 domovního řádu není dovoleno skladovat na chodbách domu jakékoliv předměty. Toto opatření má význam nejen z hlediska bezpečnosti a zajištění přístupu k bytům, ale taktéž z hlediska předcházení vzniku škod na majetku právě v souvislosti s pohybem nežádoucích osob v domě, pro které jsou předměty umístěné na chodbách bezesporu lákadly. Prosíme Vás tedy tímto o striktní dodržování domovního řádu tak, že nebudete na chodby domu umísťovat žádné předměty.

 

14.2.2021 - Elektrorozvodné skříně

Elektrorozvodné skříně byly označeny v levém horním rohu číslem bytu, jehož elektroměr a jistič se v ní nachází.
Žádáme Vás, abyste při jejich případném otevírání použili výhradně originální kličky k tomu určené!! Tyto originální kličky si můžete zakoupit u domovníka (p.Kopáček) za cenu 30,-Kč.

 

27.1.2021 - Potvrzení o zdanitelných příjmech v roce 2020.

Potvrzení o zdanitelných příjmech z pronájmu nebytových prostor v roce 2020 bude každému vlastníkovi doručeno na přelomu ledna a února do jeho schránky v domě. V případě, že žádáte o doručení emailem, obraťte se na výbor prostřednictvím emailu, nebo poždavek vhoďte do schránky SVJ.
Tento výnos Vám nebude vyplacen, ale bude zahrnut do Vašeho vyúčtování služeb za rok 2020.

 

21.1.2021 - Nový DOMOVNÍ ŘÁD

Dne 27.12.2020 nabyl na základě výsledku korespondenčního hlasování účinnosti nový Domovní řád. Seznamte se

 

19.1.2021 - Výsledky korespondenčního hlasování

Vážení vlastníci! Výsledky hlasování, které bylo ukončeno dne 27.12.2020 naleznete v domě na nástěnce a rovněž tvoří přílohu zápisu ze zasedání výboru, které proběhlo dne 12.1.2021. Naleznete zde

 

14.1.2021 - Kontrola plynového zařízení

Ve dnech 19. - 21.1.2021 proběhne v domě kontrola plynového zařízení. Kromě společných prostor budou kontrolovány i rozvody ve všech bytech až ke koncovým spotřebičům. Žádáme vlastníky, popřípadě uživatele bytů, aby umožnili osobě provádějící kontrolu přístup do instalační šachty a k plynovým spotřebičům.


Termín provedení
19.1. od 15.30 do 19.00 hod …………………………….byty č.1 - 72
20.1. od 15.30 do 19.00 hod……………………………. byty č.73 - 162
21.1. od 15.30 do 19.00 hod……………………………..byty č.163 - 209

 

18.12.2020 - Termín uzavření hlasování per rollam

Dovolujeme si upozornit na blížící se termín uzavření hlasování per rollam, kterým je neděle 27.12.2020 .

Odevzdáním svého hlasu vyjádříte zájem o zlepšení stavu našeho společného bydlení a podpoříte výbor v jeho další práci.

Děkujeme za spolupráci i projevenou důvěru a přejeme krásný předvánoční čas

 

27.11.2020 - Informace výboru k hlasování per rollam

Vážení vlastníci!
Jak již bylo avizováno, do Vaší schránky byl doručen formulář korespondenčního hlasování per rollam s patřičným průvodním dopisem, vysvětlením postupu hlasování a důležitými podklady. Prosíme Vás o jeho vyplnění a odevzdání ve lhůtě do 27. 12. 2020 dle pokynů v něm uvedených.
Formuláře nebyly v tištěné podobě doručeny pouze bytům, jež si vymínily pouze e-mailovou formu komunikace.
Prosíme ty, kdo jsou vlastníky více bytových jednotek, aby hlasovací lístek vyplnili za každý byt zvlášť.
Doufáme, že další hlasování v roce 2021 proběhne již v tradiční, prezenční podobě, formou shromáždění. Děkujeme vám za spolupráci v práci na zlepšení technického stavu domu a našeho společného hospodaření.

 

14.11.2020 - Nové datové rozvody a internetové připojení v našem domě

V minulých dnech byly v našem domě ze strany společnosti CETIN a.s. provedeny nové datové rozvody až k Vašim bytovým jednotkám, které podstatným způsobem rozšiřují možnosti výběru poskytovatelů internetu a souvisejících služeb (TV) z Vaší strany.
Nové datové rozvody byly provedeny paralelně ke stávajícím rozvodům UPC, tj. jejich rozvedením po domě se pro stávající zákazníky UPC nic nemění a stávající smlouvy zůstávají i nadále v platnosti. Rozvody společnosti CETIN a.s. jsou připraveny pro případ, že se rozhodnete využít služeb některého celkem z 20 poskytovatelů, kteří je využívají (např. O2, T-Mobile, Vodafone, AIM a další).

Přehled nových poskytovatelů naleznete na internetových stránkách www.zrychlujemecesko.cz, kde je zároveň možné vyžádat si od nich nabídku služeb dle Vašich konkrétních požadavků.

V případě, že využíváte staré rozvody v domě (jiné připojení než UPC!), budete vyzváni k přepojení na rozvody nové.

 

8.11.2020 - Rozhodnutí mimo zasedání

Vážení vlastníci,
s přihlédnutím na stávající platná vládní opatření a nemožnost svolat shromáždění, je výbor nucen nechat vlastníky rozhodnout důležité záležitosti našeho SVJ formou per rollam - tedy písemným hlasováním.

V následujících dnech obdržíte do schránek a emailem podrobnější informace o jednotlivých bodech, které Vám výbor předloží k hlasování.

 

30.10.2020 - Plánovaná odstávka dodávky elektrické energie

V souvislosti s dokončování výměny elektroinstalace v domě bude probíhat odstávka elektrické energie v termínu od 10. do 12.11.2020. Rozpis odstávek pro jednotlivé byty, kterých se toto týká bude vyvěšen v domě.

30.10.2020 - Nové rozvody pro CETIN

Od pondělí 2.11.2020 budou v domě prováděny nové slaboproudé rozvody pro firmu CETIN, na kterých budou smluvní partneři nabízet provozování internetu a TV. Realizací je pověřena firma TEMO. Rozvody budou ukončovány nad vstupními dveřmi u jenotlivých bytů ze strany chodby v instalačních krabicích.  Při této instalaci není nutná součinnost uživatelů bytů.  Vlastníci, kteří využívají stávající rozvody v domě budou postupně vyzváni k přechodu na tyto novější rozvody.  Nový zájemci budou moci po dokončení rozvodů a uvedení do provozu oslovit smluvní partnery firmy CETIN, kteří již provednou následné napojení do bytů.

 

7.10.2020 - Příprava shromáždění vlastníků

Dovolujme si Vás informovat, že i za současné situace výbor připravuje shromáždění vlastníků. Bohužel, v tuto chvíli není, s ohledem na vyhlášený nouzový stav, neustále se měnící epidemiologickou situaci a na to navazující nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR, jasné, zda bude moci proběhnout v řádném termínu, tj. ještě v roce 2020. Nicméně děláme vše pro to, aby se, pokud to výše uvedené umožní, mohlo uskutečnit. Ohledně jeho konání budete výborem včas informováni e-mailem, zde na nástěnce SVJ a písemnou pozvánkou v souladu se stanovami.

V případě, že by bylo konání shromáždění odloženo na příští rok, bude Vám ze strany výboru předložena zpráva o hospodaření a související dokumenty.
 
Všem Vám přejeme pevné zdraví a doufáme, že se situace opět zklidní a uvolní.

 

10.9.2020 - Vstupy do bytů - výměna elektroinstalace

V souvislosti s probíhající výměnou elektroinstalace žádáme vlastníky, aby zajistili vstupy do bytů v těchto termínech:

V bytech bude provedeno napojení přípojky silnoproudu na bytovou rozvodnici a osazení domácího telefonu.  

Pro domluvení konkrétního dne a času v daných termínech kontaktujte :
p.Šenfeld - tel.: 603 264 333


Vážení vlastníci,
v souvislosti s probíhající výměnou elektroinstalace v domě upozorňujeme:

Zájemci o výměnu stávajícího bytového jističe za jistič s vyšší kapacitou musí předložit povolení od PRE nejpozději do 10.9.2020

Zájemci o instalaci nektěrého z nabízených videotelefonů musí předložit svůj požadavek nejpozději do 21.8.2020.
Práce, při kterých bude firma ELEKTRO-ULDRICH potřebovat součinnost s jednotlivými byty jsou plánovány až po 15.9.2020.
Rozpis pro vstup do bytů bude vytvořen firmou ELEKTRO-ULDRICH spol. s r.o. a bude k dispozici od 28.8.2020. Rozpis bude zveřejněn na webu společenství vlastníků, i nástěnce v domě.

Revizního technika od PRE a.s,.nemusí zájemci o navýšení odběru řešit, neboť výchozí revize v celém domě jsou součástí realizace výměny elektroinstalace, která právě probíhá.

V rámci realizace výměny elektroinstalace v domě, která začne 27.7.2020 bude provedena standardně výměna hlavních jističů pro byty na chodbách za jističe se stejnou kapacitou.  Pro zájemce o instalaci jističů s vyšší kapacitou je tato možnost domluvena s firmou Elektro-Uldrich s.r.o.  Podmínkou je, že každý vlastník musí předložit povolení k navýšení od PRE a.s., které si sám zajistí.

Kopii povolení prosím předávejte - p.Kopáček-domovník, nebo p.Kotěšovec-byt č.18


Vyúčtování za rok 2019

Vyúčtování za rok 2019 bude předáno vlastníkům do schránek. Kdo požaduje zaslání mailem, a ne vložení do schránky, sdělte tuto informaci obratem na výborový email : vybor@hurbanova1305.cz
Od data obdržení běží reklamační lhůta 30dnů. Reklamace musí být podána písemně na adresu OptimCare: info@optimcare.cz , Záhřebská 50, Praha 2.
Přeplatek bude vyplacen na účet, ze kterého je hrazena každoměsíční záloha na služby. V případě, že chcete přeplatek na jiný účet, zašlete do 1 měsíce číslo Vašeho požadovaného účtu, adresu a číslo bytové jednotky na email: vyuctovani@optimcare.cz. Byty, které platí složenkou obdrží případný přeplatek také složenkou. Mohou si požádat o platbu na účet.


Doporučení výboru v souvislosti s vytopením

V souvislosti s vytopením několika bytů skrze balkonové lodžie žádáme vlastníky a nájemce bytů, aby (pokud tuto informaci neví) si nyní zjistili číslo bytu, jméno a telefon souseda, který bydlí nad nimi, ať nemusí zjišťovat až při havárii. Tuto informaci poskytne domovník ve svých úředních hodinách (viz nástěnka), nebo výbor (sms, nebo e-mailem).
Prvním krokem v podobných případech vytopení by mělo být pokusit se kontaktovat nejprve sousedy z bytů nad vytopeným bytem.
Domovníka, výbor, či správcovskou firmu Optim Care volejte až poté, kdy soused na výzvy k součinnosti na nápravě vzniklých škod (a následném vypořádání) nereaguje.
Každý vlastník bytu s balkonem je povinen mít vyčištěný odtokový balkonový kanál.
Současně doporučujeme pročíst si a případně aktualizovat pojistnou smlouvu na byt.


POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VÝBORU

Dovolujeme si pozvat všechny vlastníky na zasedání výboru svolané na úterý, 23. 6. 2020 od 18:00 hodin do klubovny, ve 14. patře Hurbanova 1305, Praha 4 - Krč.

 

Program zasedání výboru:

1. Informace ohledně plánované výměny elektroinstalace
2. Jednání o současném provozovateli internetu a TV (Cetin)
3. Příprava výběrového řízení na výmalbu společných prostor domu po ukončení prací na výměně elektroinstalace.
4. Vyhodnocení dotazníkové akce na spokojenost s úklidem

 

Informace o plánované výměně elektroinstalace v domě

Pro realizaci byla vybrána firma ELEKTRO – ULDRICH spol. s r.o. a zahájení je naplánováno na termín 27.7. – 3.8.2020
V současné době probíhá příprava smlouvy o dílo a jejich příloh. Kompletní realizaci se v tuto chvíli daří připravovat v ceně, která nepřekračuje plánem oprav stanovené finanční náklady a to v rozsahu, který je určen projektovou dokumentací a který byl prezentován na shromáždění vlastníků. Z technického hlediska bylo nutné nakonec zajistit kompletní vedení rozvodů ke všem bytům se zakončením v bytových rozvodnicích a domácím telefonům, u kterých proběhne jejich výměna. Z toho důvodu bude nutná součinnost všech vlastníků pro umožnění krátkodobých vstupů do bytů na základě připraveného harmonogramu.
Bližší informace zájemcům výbor podá na zasedání, které je připravováno na měsíc červen 2020.

Další informace na stránce : Výměna elektroinstalace

 

Informace výboru k vyúčtování příspěvků vlastníka bytu za rok 2019

Vzhledem k náročné situaci kolem COVID-19, k vládním nařízením, opatřením a omezením od začátku měsíce března, které významně zasáhly naši republiku, Vás chceme informovat o následujícím:

Dochází k časovému posunu zpracování Vyúčtování příspěvků vlastníka bytu za rok 2019. Což se odvíjí od zákona, který byl parlamentem schválen a celý proces časově posouvá o 4 měsíce.

Tento dokument obdržíte v  co nejdříve možném termínu.

 

Nový úklid v domě od 1.3.2020

Od konce února pro náš dům přestaly uklízet paní Fadrhonsová a Gurtovská. Oběma dámám tímto děkujeme za dosavadní spolupráci.
Od středy 4.3.2020 započala v našem domě uklízet firma VM Facility s.r.o.
Úklid bude probíhat dvakrát týdně, vždy ve středu a v sobotu.
Prosíme vlastníky, pokud zaznamenají nějaké zásadní nedostatky ve způsobu úklidu, aby zavčasu informovali výbor (nebo domovníka, pana Kopáčka) a ten zprostředkuje nápravu.

Doufáme a věříme, že budeme všichni se službami VM Facility s.r.o. spokojeni.

 

Předpisy záloh a potvrzení o zdanitelných příjmech z pronájmů nebytových prostor

Na přelomu ledna a února jste do schránek obdrželi Předpisy záloh na služby pro rok 2020 a současně taktéž Potvrzení o zdanitelných příjmech z pronájmů nebytových prostor v roce 2019 pro potřeby podání daňového přiznání.
V případě, že jste některý z dokumentů neobdrželi, nebo máte-li k dané problematice nějaký dotaz, obraťte se, prosím, na výbor prostřednictvím vybor@hurbanova1305.cz nebo schránky SVJ (na stěně vrátnice).
Těm z Vás, kteří platí zálohy složenkou, byla do schránky doručena taktéž složenka na únor spolu s informací, že další složenky na zbytek roku budou poskytnuty nejpozději do 20. 2. 2020.
V souvislosti s prováděním plateb Vás opětovně žádáme, abyste používali variabilní symbol uvedený na předpise.
Předběžně informujeme, že se na přelomu února a března bude konat veřejná schůze výboru, na které jste srdečně vítáni. Termín včas zveřejníme na nástěnce SVJ.
Omlouváme se, že doposud nemáte přístup k webovým stránkám našeho správce nemovitosti.. Řešíme ještě poslední technické detaily. Zpoždění je zapříčiněno tímm, že výboru doposud nebyla předána potřebná agenda a výbor je nucen si potřebné informace dohledávat a zjišťovat sám.

 

Uvedení kamerového systému do provozu

Vážení sousedé a návštěvníci našeho domu,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že v návaznosti na usnesení shromáždění našeho společenství ze dne 4. 11. 2019 došlo k dnešnímu dni 30.1.2020 v našem domě ke spuštění kamerového systému.

Kamerový systém byl instalován do společných prostor domu tak, aby co nejméně zasahoval do soukromí osob v něm se pohybujících a zároveň, aby došlo k co největšímu zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku nás všech. Veškeré záznamy, které jsou pořizovány jsou pořizovány v souladu s požadavky tzv. nařízení GDPR a zákona o ochraně osobních údajů.

Nejen v souvislosti s ochranou osobních údajů zpracovávaných kamerovým systémem, ale taktéž v souvislosti s ochranou dalších osobních údajů členů společenství, jejichž zpracování je nezbytné za účelem plnění funkce společenství, vydalo společenství vnitřní předpisy, kterými tuto problematiku upravilo.

Jedná se zejména o Informace o prováděném zpracování a ochraně osobních údajů, Směrnici č. 1 o nakládání s osobními údaji a o Směrnici č. 2 o podmínkách provozování kamerového systému a ochraně osobních údajů, která obsahuje mimo jiné i technická specifikaci kamerového systému a umístění jednotlivých kamer.

Informace o prováděném zpracování a ochraně osobních údajů jsou umístěny na nástěnce našeho domu (pravá část nástěnky). Ostatní dokumenty související s ochranou Vašich osobních údajů jsou pak, v souladu s právními předpisy, v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách našeho společenství www.hurbanova1305.cz a v listinné podobě k nahlédnutí u výboru společenství.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se kamerového systému či ochrany osobních údajů obecně se, prosím, obraťte na výbor společenství prostřednictvím emailu vybor@hurbanova1305.cz.

 

Předpisy pro rok 2020

Předpisy záloh na rok 2020 budou doručeny všem vlastníkům do schránek v domě do 2.2.2020. V dohledné době budou rovněž k dispozici na webových stránkách u našeho správce.


Kontrola plynového zařízení 2020

Vážení vlastníci,
dne 5.2.2020 od 18 do 19 hodin proběhne kontrola plynového zařízení v bytech, u nichž dne 8.1.2020 z různých objektivních důvodů neproběhla.
Žádáme tímto o zpřístupnění těchto bytů:
č.5, 10, 14, 29, 56, 58, 66, 67, 71, 84, 102, 107, 148, 152, 154, 174, 183, 188, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 208
Všem vlastníkům, kteří svou účastí v první vlně kontrolu umožnili a v náhradním termínu umožní, děkujeme za spolupráci a zájem, kterým dávají najevo zodpovědný přístup k bezpečnosti našeho společného bydlení.

Informace o změnách ve výboru a funkci domovníka od 1.1.2020

1. Paní Mgr. Hana Velechovská Šmýdová odstoupila z osobních důvodů z funkce člena výboru k 31.12.2019. Za účelem zajištění řádného fungování výboru SVJ se výbor rozhodl na uvolněné místo přijmout náhradníka.

S ohledem na skutečnost, že byly splněny všechny zákonem a stanovami Společenství požadované podmínky, tedy:
a) stanovy Společenství kooptaci náhradníka člena výboru výslovně připouští;
b) výbor je kolektivním orgánem Společenství;
c) i přes uvolnění funkce člena výboru (na kterou má být kooptován náhradník), činí počet zbývajících členů výboru více než polovinu stanovami určeného celkového počtu členů výboru;
d) kooptovaný člen splňuje podmínky pro členství ve výboru určené zákonem a stanovami;
když navržený kooptovaný člen se svou kooptací výslovně souhlasí a bere na vědomí, že jeho funkce je  pouze dočasná, a to do nejbližší schůze shromáždění;
bylo výborem přijato usnesení o kooptaci pana Ing.Richarda Widzisze na uvolněné místo a to s účinností od 1.1.2020.


2. Dne 2.1.2020 byla uzavřena smlouva s panem Kopáčkem na vykonávání domovnické činnosti. Kontakt na nového domovníka a jeho přítomnost v domě je uveden na místnosti pro domovníka. Telefonický kontakt rovněž uveden v záložce "Kontakty".
Paní Alena Trnková již domovnické práce nevykonává. Děkujeme za její práci.

Od 1.12.2019 zajišťuje pro naše společenství některé činností správy domu firma OptimCare s.r.o /viz.KONTAKTY/

Smlouva uzavřená mezi naším společenstvím a firmou OptimCare s.r.o. je k dispozici k nahlédnutí po vzájemné písemné, nebo telefonické dohodě se členy výboru.
Případné zájemce o nahlédnutí do smlouvy prosíme o zaslání požadavku emailem na vybor@hurbanova1305.cz, nebo písemně do schránky u vrátnice.


Pan Szántó již nemá žádné pravomoce a není správcem naší nemovitosti jak je z jeho strany prezentováno.

Upozorňujeme,že webové stránky provozované na adrese www.hurbanova1305.g6.cz jsou soukromou iniciativou pana Ing. Igor Szántó, CSc. Na těchto stránkách jsou uváděny záměrně informace, ke kterým nemá tento spoluvlastník žádný mandát na zveřejňování.

Od 1.12.2019 zajišťuje pro naše společenství některé činností správy domu firma OptimCare s.r.o /viz.KONTAKTY/.

Založili jsme rubriku INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU. V menu po levé straně naleznete odkaz. Budeme zakládat stručné informace o činnosti výboru v uplynulém období.

 

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ PROBĚHLO 4.11.2019

VáženÍ spoluvlastíci,

děkujeme za podporu, důvěru a hojnou účast na shromáždění.
Díky Vašemu zájmu o zlepšení stavu našeho domu a bezpečnější bydlení se podařilo odhlasovat všechny body programu.

Výsledek výběrového řízení na správce naší nemovitosti naleznete: zde

Představujeme Vám Kandidáty na správu naší nemovitosti, o kterých se hlasovalo na shromáždění 4.11.2019. Jejich nabídky a ostatní dokumenty si stáhněte kliknutím na vpravo umístěný soubor Kandidati,zip
Napište si na emailovou adresu výboru o heslo, které zadáte při rozbalování archivovaného souboru.

Shromáždění dne 4.11.2019 hlasováním zvolilo za správce naší nemovitosti firmu OptimCare s.r.o.§:

Dne 5. 11. 2019 došlo ze strany výboru společenství k podání trestního oznámení pro podezření na neoprávněné nakládání s finančními prostředky společenství v období od 18. 6. do 20. 8. 2019, tj. v období než bylo stávajícímu výboru po jeho zvolení umožněno disponovat s bankovním účtem společenství. Věc byla postoupena příslušnému policejnímu oddělení a je dozorována Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 4. V případě zájmu o bližší informace, prosím, kontaktujte výbor společenství. 


Mimořádné opatření výboru od 11.10.2019!!!

 ZAMYKEJTE PROSÍM DŮSLEDNĚ VSTUPNÍ DVEŘE DO SKLEPŮ !!!

Vzhledem k opakovaným krádežím ve sklepích jsme se rozhodli vrátit se k zamykání sklepů na klasický zámek. Zabezpečení čipem je bohužel naprosto nedostačující a lehce zloději obejitelné. Nový klíč do sklepních prostor k dispozici u domovníka p. Kopáček

     

®2017, L.S. Konzult