Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Na této stránce je Vám k dispozici příloha č.1 smlouvy o provádění úklidu, kde je specifikován rozsah služeb

Počínaje dnem 1. 4. 2021 zajišťuje úklid našeho domu společnost MIAM TRADE s.r.o., IČ 076 27 866, se sídlem Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16, Praha. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc. Úklid bude nyní probíhat třikrát týdně - v pondělí, ve středu a v sobotu. 

Smlouvu v plném znění naleznete na stránkách u správce OptimCare s.r.o., popřípadě je k dispozici k nahlédnutí po domluvě se členy výboru.

 

Úklid domu v současné době probíhá třikrát týdně, vždy v pondělí, ve středu a v sobotu.

 

®2017, L.S. Konzult