Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Na této stránce je Vám k dispozici pracovní náplň domovníka, která tvoří přílohu smlouvy. Smlouvu v plném znění, včetně dodatku č.1 naleznete na webových stránkách u našeho správce..

®2017, L.S. Konzult