Shromáždění 4.11.2019 schválilo v plánu oprav instalaci kamerového systému !

Další prioritou pro výbor v plánu oprav na rok 2020 je instalace kamerového systému.
Kamerový systém by měl monitorovat všechny 3 vstupy do domu a kabiny výtahů. Předpoklad je instalace 9 - 12 kamer při zachování soukromý vlastníků, kabelové propojení, instalace záznamového zařízení s možností ukládat na záznamové médium, aby byli k dispozici i starší záznamy(archivace).


Co očekáváme od instalace:
Celkové zlepšení bezpečnosti v domě, prevence proti poškozování a znečišťování společných částí domu, opatření proti vstupu neoprávněných osob, omezení krádeží a důkazní podklady pro Policii ČR.

 

Výsledek Výběrové řízení na kamerový systém

 

V termínu od 9. do 17.12. 2019 proběhlo výběrové řízení na dodavatele kamerového systému

Dne 19.12.2019 proběhlo vyhodnocení předložených nabídek.

 

Do výběrového řízení zařazeni uchazeči, kteří již předložili před vyhlášením výběrového řízení předběžnou nabídku, proběhla s nimi konzultace a účastnili se prohlídky domu za účasti členů výboru. Uchazečům byla předložena jednotná zadávací dokumentace pro sestavení nabídek.

 

Uchazeči, kteří byly zařazeni do výběrového řízení:

SISTEL INTERNATIONAL, s.r.o.

WiLAN Technologies s.r.o.

Sigem s.r.o.

ZONT s.r.o.


Na základě vyhodnocení předložených nabídek byla vybrána za dodavatele kamerového systému firma  WiLAN Technologies s.r.o.

 

Hlavní důvody výběru:

Záruka 3 roky na materiál a 5 let na provedené práce, splnění technických požadavků na dodávku systému, rozsah dodávky systému, cena a reference.

 

Další pořadí:

2. Sigem s.r.o.

3. ZONT s.r.o.

Firma SISTEL INTERNATIONAL, s.r.o. odstoupila z výběrového řízení. Z její strany nebylo možné splnit požadavek na bezdrátovou instalaci kamer ve výtahových kabinách.


Případné žádosti o zaslání nabídek z výběrového řízení zasílejte na adresu : vybor@hurbanova1305.cz. Dále jsou nabídky k nahlédnutí u člena výboru (Jiří Kotěšovec – byt č.18).

 

Ve dnech 14.1.  – 24.1.2020 proběhla instalace kamerového systému firmou WiLAN Technologies s.r.o.

®2017, L.S. Konzult